Pinterest How to Read Aerobatic Diagrams as a beginner?

Làm thế nào để đọc sơ đồ nhào lộn trên không khi mới bắt đầu?

Một cách đơn giản và rõ ràng để đọc sơ đồ nhào lộn trên không là sử dụng tốc ký như Aresti. Loại tốc ký này được sử dụng để thi đấu nhào lộn trên không mô hình.

Có một số cách để đọc những sơ đồ này, nhưng chúng tôi sẽ đề cập đến ba cách trong bài viết này. Trước tiên, bạn nên hiểu một đường ngang và dọc có nghĩa là gì.

Mặt khác, các đường thẳng đứng mô tả hình dạng của một động tác nhào lộn trên không.

Aresti Catalog là một tài liệu tiêu chuẩn liệt kê các thao tác nhào lộn trên không và độ khó tương đối của chúng. Nó được phát triển bởi phi công người Tây Ban Nha Jose Luis Aresti vào những năm 1960.

Các động tác nhào lộn trên không được biểu thị bằng các hình dạng hình học và số, và chúng cũng được phân loại thành các họ.

Ngoài việc dùng để tham khảo cho các phi công, sơ đồ Aresti cho phép bạn hiểu cơ chế của các động tác nhào lộn trên không.